Richtlijnen

Doel: Na deze module bent u bekend met de meeste mono- en multidisciplinaire richtlijnen die bestaan in Nederland

Tijdsbesteding: 1 uur

Richtlijnen

De verschillende organisaties in de medische wereld, arbo en overheid proberen zoveel mogelijk advies te geven binnen de verschillende mono- en multidisciplinaire richtlijnen. Hieronder heb ik voor u een selectie gemaakt van richtlijnen waar we het meest mee te maken hebben. Wat ik zeker niet wil is suggereren dat ik compleet ben. Wel geeft het aan welke plaats klachten aan of uit de wervelkolom innemen binnen onze maatschappij en hoe ingewikkeld het is om deze onder controle te krijgen. Zie uiteraard ook het hoofdstuk over Getallen bij nek en rugklachten.

NHG

Hoe de huisartsen omgaan met lage rugklachten is te vinden in de NHG standaarden. Hier verandert de laatste jaren veel in. Het lijkt er op dat de huisarts voornamelijk naar het symptoom kijkt. De oorzakelijkheden komen minder aan de orde. Om een idee te krijgen hoe huisartsen omgaan met deze problematiek, hier een aantal links:

STECR

Ook STECR maakt richtlijnen. Deze zijn multidisciplinaire en gericht op arbeid.

Beide ondertussen alweer wat gedateerd.

Over gezonde leefstijl is ook het een en ander terug te vinden. De hoofdgedachte is: in gesprek blijven en de cliënt zijn eigen regie laten behouden. Iets dat naar onze mening de enige manier is om “gezond” te blijven.

Arbo-portaal

Ook de overheid heeft nog iets te zeggen over hoe om te gaan met de problematiek

  • Fysiek belasten van de rug
  • Werkhouding.
  • In dit kader is het deel over zitten en thuis werken ook erg leuk voor degenen die meer met arbeid bezig willen zijn. Zie ook een artikel van Veldon over hoe wij denken dat veel leed kan worden voorkomen en opgelost op een makkelijke en goedkope manier.
KNGF

Hiernaast heeft het KNGF zich natuurlijk ook bezig gehouden met het ontwikkelen van hun monodisciplinaire richtlijnen