Getallen en nek-rugklachten

Doel: Na deze module hebt u een idee over de omvang van rugklachten binnen de Nederlandse samenleving

Tijdsbesteding: ca 30 min.

Getallen in de gezondheidszorg

Zoals in alle artikelen wordt aangegeven zijn Rugklachten een enorm financieel probleem in onze maatschappij. Wat dit in Nederland betekent kunnen we terugvinden bij Volksgezondheidszorg.nl. Snuffelt u eens rustig rond.

Wat mij opvalt is dat we, ondanks alle aanpassingen in werkgedrag, zithoudingen en zitoplossingen, nog steeds niet minder klachten hebben kunnen realiseren. De kosten stijgen eerder dan ze afnemen.

Nek- en rugklachten

Nek- en rugklachten (dorsopathieën) zijn de meest voorkomende aandoeningen van het bewegingsapparaat. Het is een verzameling aandoeningen met diverse of onbekende oorzaken. Rugklachten worden meestal ingedeeld in specifieke en aspecifieke rugklachten.

 • Specifieke rugklachten zijn rugklachten waarbij sprake is van een aantoonbare lichamelijke oorzaak. Voorbeelden daarvan zijn een hernia nuclei pulposi (HNP), een infectie, een ontsteking, een fractuur of een tumor.
 • Aspecifieke rugklachten zijn rugklachten waarbij geen specifieke oorzaak aantoonbaar is. Dit is bij de meeste mensen met rugklachten het geval (Van Tulder & Koes, 2013).
Rugklachten ook naar duur ingedeeld.

Tot nu toe kunnen aspecifieke rugklachten niet op een betrouwbare manier verdeeld worden naar de precieze lokalisatie van de pijnklachten en/of welk type weefsel is aangedaan, bijvoorbeeld de spieren, pezen, of gewrichten. Hoewel duidelijk is dat rugklachten vaak terugkomen (Van Tulder & Koes, 2013), worden de klachten in de internationale literatuur meestal ingedeeld op basis van hoe lang ze duren (Koes et al., 2010):

 • Acute rugklachten (duur van minder dan 6 weken)
 • Subacute rugklachten (duur van 6 tot 12 weken)
 • Chronische rugklachten (duur van meer dan 12 weken)

De ICD-10 maakt het volgende onderscheid:

 • M45: spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew)
 • M46: overige inflammatoire spondylopathieën
 • M47: spondylose (artrose van de wervelkolom)
 • M48: overige spondylopathieën
 • M50-51: aandoeningen van de tussenwervelschijven (waaronder hernia nuclei pulposi)
 • M53: overige dorsopathieën, niet elders geclassificeerd
 • M54: dorsalgie

Houdingsafwijkingen, (ICD-10 code M40 en M41), vallen niet onder de geselecteerde aandoeningen. In deze ziektebeschrijving staat vooral informatie over rugklachten omdat hierover het meeste bekend is.

Klik hier voor een link naar de Kosten. Let vooral op de totale kosten en de kosten in de eerste lijn.

Kijk ook eens bij Burned out en hart en vaatproblematiek

Aantal mensen met nek- en rugklachten bij de fysio- en oefentherapeut

 

 

Oorzaken:

Wat mij opvalt is dat we steeds “minder” zwaar werk zijn gaan doen en er steeds meer kantoorfuncties zijn ontstaan. De rug en nekklachten niet afnemen en de schuld nog steeds wordt gelegd bij fysiek zware werkzaamheden. Ik denk dat ondertussen wel duidelijk is dat we meer problemen hebben met beroepen waar mensen energetisch minder zwaar belasten. Bij Volksgezondheidenzorg.info stellen ze het volgende:

Specifieke oorzaken van rugklachten worden zelden gevonden

Specifieke oorzaken voor rugklachten worden bijna nooit gevonden.  Van alle gevallen van bijvoorbeeld acute lagerugpijn is ongeveer 95% aspecifiek. Bij aspecifieke lagerugpijn is geen specifieke lichamelijke oorzaak aanwijsbaar. Een veel gehanteerde hypothese is dat aspecifieke lagerugpijn te maken heeft met overbelasting van bijvoorbeeld tussenwervelschijven, gewrichten, zenuwen en spieren van de wervelkolom (NHG-werkgroep, 2017). Bij slechts een klein deel van de patiënten kan een specifieke oorzaak worden aangewezen zoals een wervelfratuur, maligniteiten, axiale spondyloartritis (ziekte van Bechterew), spondylolisthesis (afschuiving wervel), spondylodiscitis (epiduraal abces), cauda equina syndroom en spinale epidurale bloeding (NHG-werkgroep, 2017; Hartvigsen et al., 2018).

Verschillende risicofactoren voor het ontstaan van rugklachten

Naast leeftijd zijn er nog een aantal andere factoren die worden geassocieerd met het ontstaan van aspecifieke lagerugpijn (zie tabel). Voor het ontstaan van nekklachten is o.a. beeldschermwerk een risicofactor (Gezondheidsraad, 2012).

 

Ook de WHO bemoeit zich met Rugpijn:

 

Nog meer getallen

Houdt de volgende lijstjes ook maar eens tegen elkaar.  Ze geven een aardig beeld over de omvang van nek- en rugproblemen:

aandoeningen: in 2015 komen de nek- en rugklachten het meest voor.

Ziektelast: qua ziekte last staat nek- en rugklachten op de 8e plaats.  Verontrustend mag je toch wel zeggen. Zeker als je bedenkt dat we in de loop van de jaren minder fysiek zwaar werk zijn gaan doen, maar het aantal rugpatiënten niet is afgenomen. Schijnbaar is er geen relatie?

Gezonde levensjaren: Hier staat het op de 5e plaats.

 

Het mag duidelijk zijn dat de patiënt hier niet centraal staat maar de kosten. Wel kan worden gesteld dat nek- en rugklachten een serieuze probleem is binnen onze samenleving, welke in de afgelopen jaren niet is verminderd.

Had u dit wel verwacht? Het is toch raar dat we ondanks alle nieuwe technieken, onze toename van kennis en het verminderen van lichamelijke belasting de hoeveelheid klachten lijkt te stijgen?