Geschiedenis

Innovatie

Doel: Na deze module hebt u inzicht in de ontwikkeling van de Flexchair RBT en waar deze naar onze mening kan worden ingezet bij Testen, Trainen bij mensen met rugklachten.

Tijdsbesteding: ca 60 min

In 2000 was het oefenen met een Fitbal de manier om de core stability te trainen. Echter de vorm en daarmee het draaipunt van een bal zijn niet stabiel en is de eindstand niet geremd. Hierdoor neemt de co-contractie in de romp toe en zeker bij mensen met lager rugpijn. En bij lage rugpijn is er al een te hoge tonus in de musculatuur. Zie ook het proefschrift van Henry Kiers (Proprioception, associations with Low Back Pain And Physical Activity, 2012), en de artikelen over flexierelaxatie (21, 64)

Van 2000 tot 2002 wordt een techniek ontwikkeld waarbij het draaipunt wel stabiel is. Bij de TU (1) werd een onderzoek gedaan naar de vorm en de haalbaarheid van een dynamische zitoplossing.

In 2003 is de Flexchiar een feit en werd de eerste proef uitgezet bij een groot bedrijf. Hier bleek een duidelijke vermindering van het verzuim.

Naar Testen en Trainen

In 2005 bleek er een techniek te bestaan om de bewegingen die worden gemaakt op een Flexchair inzichtelijk te maken. Via de sensor (EvoSoft) konden via Wifi oefeningen op het computerscherm worden uitgevoerd (serieus gaming). Het begrip PAR, Persoonlijke Actieve Rug, was geboren.

Toen in 2008 bleek dat de sensor een correlatiecoëfficiënt (12, 12a) had van 0,97, was het duidelijk dat de metingen een meerwaarde konden hebben voor het beoordelen van de Motorische Controle van de rug. 

In 2009 en 2010 bleek er behoefte te zijn aan een sensoren die geschikt zou zijn om bewegingen in de CWK vast te leggen. Hierdoor is de Cervicaal Trainer ontstaan. Ook de stabiliteit van de onderste extremiteit en daarmee de totale romp kan worden getraind. Dit via de Balanstol. Al deze ontwikkelingen vereiste een nieuw software pakket. De Veldon Trainer Software en de rotatie component in de sensor is verbeterd.

Wij danken Wim Dankearts die ons geholpen heeft bij het verbeteren van het Flexchair concept en de idee vormingen. Ook zijn onderzoeken hebben bijgedragen aan een beter inzicht in waar wij nu mee bezig zijn (12a, 13, 14, 15, 21, 2729, 3334, 35, 36). In 2011 komt John Dunn ea (34) met een onderzoek naar de invloed van de Flexchair®RBT op verschillende  spiergroepen in de rug.

Ook is dat jaar de landelijke werkgroep in het leven geroepen. Door te luisteren en interactie met deze groep zijn er verschillende ideeën van de grond gekomen en is de Flexchair®RBT en het Veldon Trainer Software pakket verder ontwikkeld. Veldon wil graag initiatieven ondersteunen en u als Flexchair behandelaar helpen zo optimaal mogelijk van de test en zitoplossing gebruik te maken.

Flexchair actief zittenIn 2013 wordt de wetenschappelijke database opgezet om onderzoek te kunnen ondersteunen. Indien u binnen de praktijk onderzoek wilt starten kunt u hier gebruik van maken onder voorwaarden. Het gebruik is gratis. Door het netwerk kunnen relatief grote groepen door het hele land getest worden. Indien u hier informatie over wilt neem dan contact op met de helpdesk. In 2014 wordt bij KU Leuven het eerste onderzoek gerealiseerd.

 

De Opleiding tot Veldon behandelaar

In 2019 is het tijd voor een andere manier van opleiden. Twee dagen in een leslokaal is niet meer van deze tijd.

De opleiding wordt teruggebracht naar deze module met één dagdeel contact. Tijdens de module zult u enkele opdrachten moeten maken waardoor u handigheid krijgt met de Flexchair®RBT en de PAR-test. Tijdens de terugkomdag worden deze opdrachten en uw vragen besproken. Als eindtoets voert u een PAR-test uit en laat u zien dat u de testuitslagen kunt uitlezen en omzetten naar een training.

Nadat u de opleiding hebt afgerond worden uw punten bijgeschreven in uw register en wordt u genoemd als Flexchair behandelaar op de site van Veldon.

Bij Veldon blijven we zoeken naar de meest optimale ondersteuning ten aanzien van motorische controle over de rug. Graag betrekken wij u daarbij. Houdt u ons op de hoogte van onderzoek en ideeën ten aanzien van de wervelkolom en dynamisch zitten of training bij rugklachten. Samen weten we meer.

Welkom in het Veldon Netwerk.