Verwerker

Veldon Data B.V., gevestigd aan Olivier van Noortlaan 108-118 3133 AT Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de Veldon database, zoals weergegeven in deze Privacy Policy.

Verwerking persoonsgegevens

Veldon Data B.V. verwerkt persoonsgegevens voornamelijk door middel van gebruikers die toegang hebben tot de database van Veldon Data B.V.

Gebruikers van de database verstrekken onder meer de volgende gegevens:

Persoonlijke gebruiker:

 • E-mail adres
 • N.A.W. gegevens
 • Telefoonnummer
 • BSN nummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Hoogte en gewicht

Professionele gebruiker:

 • E-mail adres
 • N.A.W. gegevens
 • Telefoonnummer
 • Kv.K. nummer
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer

Naast de gegevens voor registratie in de database van Veldon Data B.V. worden ook persoonlijke oefeningsstatistieken opgeslagen van gebruikers.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Veldon Data B.V. verwerkt de voornoemde persoonsgegevens voor de goede uitvoering van haar dienstverlening voor gebruikers met het nadrukkelijke doel om gebruikers te helpen bij fysieke klachten (o.a. aan rug, schouder en nek) en andere klachten als gevolg van bewegingsarmoede door middel van gebruik van de Flexchair® tezamen met de Veldon database.

Gebruikswijze van persoonsgegevens

De database van Veldon Data B.V. is zo ingericht dat persoonsgegevens alleen gebruikt kunnen worden door “professionele gebruikers”.

Professionele gebruikers zijn fysiotherapeuten, bedrijfsartsen, sportscholen met fysiotherapeuten en andere vergelijkbare professionele gebruikers. Deze gebruikers zijn door Veldon Data B.V. geïnstrueerd om professioneel gebruik te maken van de database.

Professionele gebruikers hebben een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens. Ten aanzien van het gebruik van de persoonsgegevens in de database van Veldon Data geldt aanvullend dat professionele gebruikers een gebruikersovereenkomst zijn aangegaan met Veldon Data, waarin ook mede de veilige en correct werkwijze is vastgelegd ten aanzien van persoonsgegevens.

De gegevens van gebruikers worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd. Dat betekent dat oefeningsresultaten van gebruikers worden opgeslagen in de database om historisch inzicht te verkrijgen en om zo te bepalen of er persoonlijke ontwikkelingen worden gemaakt. Daarnaast wordt de naam van de gebruiker op oefeningsresultaten geplaats.

De gegevens van (professionele) gebruikers zijn beschermd met een wachtwoord. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het bewaren of opslaan van wachtwoorden.

Ter verbetering van de database en de testgegevens verzamelt en analyseert Veldon Data B.V. metagegevens uit de database, doch alleen op geanonimiseerde basis.

Veldon Data B.V. maakt zelf geen gebruik van individuele gegevens van gebruikers. Alleen in het geval een gebruiker een wachtwoord is kwijtgeraakt dan wordt een herstelwachtwoord ingezet en zou Veldon Data B.V. gegevens in kunnen zien. Veldon Data B.V. heeft hiervoor geen aanleiding of intentie en zal hiervan geen misbruik maken.

Gebruik database

Veldon Data B.V. werkt met een database welke is ontwikkeld door het bedrijf Engineering Spirit B.V. te Nieuwersluis.

Deze ontwikkelaar heeft toegang tot de gegevens van de database, met het enige doel om de software te onderhouden of te verbeteren op verzoek van Veldon Data B.V.

Engineering Spirit B.V. draagt een eigen verantwoording met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Met deze partij is een overeenkomst gesloten om periodiek onderhoud op de database te plegen, back up te verzorgen van data en controles uit te voeren op de goede en veilige werking van de database.

De server waar de database draait wordt geleverd door CloudVPS, te Rotterdam.

Bewaarplicht persoonsgegevens

Veldon Data B.V. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens van de gebruikers worden gebruikt.

Wij hanteren de bewaartermijnen die daarvoor door de wet zijn gesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Veldon Data B.V. verkoopt geen gegevens van gebruikers aan derden en deelt ook geen gegevens met derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Gebruikers hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben klanten het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Veldon Data B.V.

Gebruikers hebben verder het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek tot wijziging kan door de gebruiker in voldoende mate binnen de database (accountbeheer) worden uitgevoerd. Mocht dit onverhoopt nog problemen geven dan kan een aanvullend verzoek worden ingediend via info@veldon.nl

Veldon Data B.V. wijst er verder op dat klachten inzake misbruik van persoonsgegevens kunnen worden gemeld bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Veldon Data B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als gebruikers het idee hebben dat persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@veldon.nl

Akkoord van gebruikers

Bij de registratie worden gebruikers verzocht kennis te nemen van deze Privacy Policy en vervolgens akkoord te geven voor het gebruik van persoonsgegevens in de database op basis van deze Privacy Policy.

Veldon Data B.V.

April 2018

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen