“Groothandelsgebouw”, praktijk voor fysio- & manuele therapie