PAR-test

Doel: Na deze module bent u bekent met het begrip PAR-test en kunt u de PAR-test afnemen en beoordelen. Hiermee bent u een beginnend gebruiker van de Flexchair RBT waarmee u een tool in handen hebt om de Motorische Controle te testen van de rug

Tijdsbesteding: 6 uur

 

Rug Onderzoek

De Persoonlijke Actieve Rug – test is ontwikkeld om het complex van bewegen in de lage rug weer te geven:

 • In getal (gemiddelde van alle oefeningen via een rekenmodule)
 • Nauwkeurigheid van bewegen (te zien in de vlakken donkergroen, groen, geel en rood)
 • Snelheid van bewegen uitgedrukt in de bewogen afstand.

Zoals te lezen in Rug en onderzoek is motorische controle een knap ingewikkeld begrip. Wat de Flexchair RBT NIET meet is kracht, mobiliteit, co-morbiditeiten en coping style. De Flexchair RBT/PAR-test neemt dan ook een  plaats in binnen het totale (bewegings-)onderzoek van de therapeut. Er kunnen wel uitspraken worden gedaan omtrent de motorische controle en de manier van bewegen door een patiënt.

Essentieel aan de PAR-test is dat er geobserveerd wordt hoe een cliënt de test uitvoert. Uiteindelijk gaat u ook niet koffie drinken tijdens een bewegingsonderzoek van de knie.

Yvonne Auditor heeft een onderzoek gedaan naar de test-hertest betrouwbaarheid van de Flexchair en deze blijkt erg goed.(116)

Wat test u?

Wat tijdens het testen ook buiten beschouwing blijft is uiteraard de medewerking van de cliënt. Hier spelen veel factoren een rol die erg veel effect hebben op de uitslag van de test:

 • Wat is de copingstijl van de cliënt
 • Wat vertelt u de cliënt
 • Hoe staat u achter uw test
 • Heeft de cliënt zojuist een positieve of negatieve ervaring gehad (aanrijding gehad of ruzie thuis)
 • De noodzaak van klachten hebben (arbeidsconflicten, nog lopende schade-afhandelingen etc)
 • De “believes” van uw cliënt
 • Prestatie drift of juist het gebrek daaraan
 • etc

Uiteraard kunt u enkele zaken met vragenlijsten boven water krijgen. Maar u als therapeut zal deze gegevens ook op andere manieren moeten verzamelen.

Denk eens over na:

 • Waarom kan iemand niet goed in A (voor) komen bij oefening 1?
 • Waarom schiet een patiënt door bij naar R (rechts) bewegen bij oefening 2?
 • Wat is er nu zo moeilijk aan een cirkelbeweging (oefening 13)?
 • Waarom houdt de cliënt de adem in?
 • Waarom wordt er bewogen vanuit het hoofd of de benen of netjes vanuit de romp?
 • Wat betekent het indien een oefening de ene keer wel lukt en de andere keer nauwelijks?
 • Wat is “met de zwaartekracht meebewegen”?
PAR-test is protocol!

De PAR-test is een protocol. Afwijken is niet mogelijk. Indien u kiest voor de test dan staan de parameters vast.

 • SCF = 4,5
 • oefeningen 1-2-13-9-10-S1 (in deze volgorde)
 • alle oefeningen duren 2 minuten
 • tussen de oefeningen zit 15 seconden pauze

Wat u nog wel zelf moet instellen is de Heuphoek van 110-120 graden (hoogte van de FlexchairRBT). Indien de heuphoek te laag is ingesteld kunnen alle bewegen globaal worden uitgevoerd. Indien de heuphoek te hoog is kan de cliënt niet meer goed achterin komen doordat de benen in de weg zitten.

Deze duur prestatie (13 minuten) is zeker voor mensen met veel rugklachten fors. Maar we willen weten hoe mensen zich bewegen in het dagelijks leven. Uiteindelijk bewegen deze mensen zich de hele dag. Soms met en soms zonder klachten. Indien de PAR-test niet lukt laat de test dan toch volledig doorlopen. Observeer hoe de cliënt de oefeningen uitvoert en registreer dit. In uw EPD kunt u vermelden waarom de test niet goed verliep en of u de cliënt moest motiveren om de test te volbrengen en op welke manier.

Heeft een cliënt toch teveel klachten haal deze dan van de FlexchairRBT. Mogelijk dat de cliënt zelf afstapt. Laat de test doorlopen en noteer dat de PAR-test niet was uit te voeren en waarom:

 • Pijn, noteer waar.
 • Frustratie.
 • Hopeloos gevoel.
 • Onmacht.
 • Ademhaling
 • Zorg ervoor dat u niet zelf de rede bent waarom de cliënt stopt.
Let op!
 • De test duurt Lang…
 • Praat niet tegen de cliënt. Vraag in de  rustmomenten of het goed gaat. De cliënt weet dan dat u er nog bent en dat u oplet op zijn/haar gedrag en u hebt even feedback.
 • Geef geen aanwijzingen. U wilt weten hoe de cliënt de test zelf uitvoert. Niet hoe goed u instructie kunt geven.
 • Praten tegen de cliënt betekent dubbeltaken. Dit maakt de oefeningen moeilijker uitvoerbaar.
 • Het is een test. U wilt niet een “goede” score maar zien hoe de cliënt beweegt. De eerste test is super moeilijk voor een cliënt.
 • Hoe meer u vertelt hoe moeilijker het wordt voor de cliënt.
 • Geef korte en duidelijke opdrachten.
 • De PAR-test is gelijk ook een training.
 • U kunt maar 1x een PAR-0 test afnemen alle volgende keren heeft de cliënt al iets geleerd en zal ander bewegingsgedrag laten zien.
 • Observeer goed en niet alleen het bewegingsgedrag. Er spelen vele factoren mee in het hebben van rugklachten

PAR-test

PAR-test 

(hier komt een filmpje)

Maak alle opdrachten onderaan deze pagina.

Kijken tijdens de test

Iedereen beweegt anders. Dit is niet goed en niet fout. Wel is het handig te kijken hoe iemand beweegt en of je zou kunnen achterhalen waarom iemand klachten ontwikkeld. Realiseer jezelf dat de persoon die je test iedere dag gewoon op straat rondloopt, de balans houdt en niet omvalt. Soms vraag je jezelf af hoe het mogelijk is.

Casus

PAR test JB en beschrijvingen

Training zal de prestaties in de sport laten toenemen. Hier een voorbeeld van PAR-uitslagen bij een topsport (wielrenster).

En wat gebeurt er als je en patiënt met een radiculair beeld op de Flexchair RBT zet

Opdracht PAR – 5, bekijk de film en beantwoord de vragen.

Opdracht PAR – 6, bekijk de testrapportage’s en geef aan wat er opvalt aan de grafieken.

Tijdens de terugkomdag zullen de opdrachten besproken worden in kleine groepjes. Er is dus veel tijd om zaken waar u tegenaan loopt te bespreken.

QuizzesStatus